marques i logotips

Creació de logotips i marques comercials (logotips, isotips, isologos, imagotips).

Disseny i aplicació de manuals d’identitat gràfica (imatge corporativa, identitat visual).

Disseny de tots els elements que identifiquen gràficament l’empresa: des de les targetes o el catàleg de presentació, fins als vehicles, la façana, etc. guardant en tots els casos la coherència dels colors corporatius, les tipografies, etc.

Posi’s en contacte amb nosaltres per a més informació: