En quant als preus, aquests varien en cada cas, fins i tot d’un dia per l’altre. A banda de la fluctuació deguda a l’oferta i la demanda, hi ha múltiples ofertes en funció de si es tracta d’un registre nou, d’una renovació, o d’un trasllat. O també de si es tracta d’un domini complet per usar amb una web, o bé una redirecció, o només una reserva sense serveis afegits. Igualment varien els preus en funció de si es contracta per a 1 any o per més, fins a 10 anys. Expliqui’ns el seu cas i li enviarem un pressupost a mida.