serveis internet

xarxes socials

  • Gestionarem els continguts de les seves xarxes socials amb la freqüència i en la forma que acordem amb vostè.

  • Redissenyarem les capçaleres i els avatars de tots els seus perfils oferint als usuaris una imatge unificada i coherent.

  • Convertirem els seus perfils personals de Google, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin i Whatsapp en plataformes professionals, orientades al món empresarial i al comerç.